Rudnik Zrinski

Rudnik Zrinski

Po jednoj od legendi podzemni hodnici spajaju Rudnik Zrinski s Medvedgradom, utvrdom izgrađenom na obroncima Medvednice. Njome je, kako predaja kaže, stolovala i sama Barbara Celjska, Crna kraljica.
U želji da spasi Medvedgrad od Turaka, Barbara sklapa ugovor sa samim vragom i tako navlači prokletstvo i na sebe i na golemo blago skriveno u podzemnim hodnicima podno Medvedgrada.
Legenda kaže da se blago i dan danas nalazi negdje ispod zemlje, sakriveno od očiju namjernika. Nemali je broj onih koji su se uputili u utrobu Medvednice u potrazi za njim, a koji se nikada nisu vratili...

Rudničke prostorije, karta Rudnika Zrinski, fotografirao Karlo Kos1.2.2013.