Legenda o Krvavom mostu

Legenda o Krvavom mostu

Preko šestinskog groblja, niz Ksaversku cestu i ulicu Medveščak, dođosmo do samog centra grada. I do jednog drugog Medveščaka, za kojeg malo ljudi znade. A upravo taj je Medveščak izvor Legende o Krvavom mostu…

Potok Medveščak zvan i Crikvenik izvire na Medvednici iznad Kraljičinog zdenca. Pod zemlju prelazi kod Ksaverske ceste, te teče dalje, između ostalog, i ispod sadašnje Tkalčićeve ulice, koja se do 1913. zvala Potok.
Ne tako davno, Medveščak je razdvajao Gradec i Kaptol, a današnju Tkalču su krasili mlinovi, većinom na kaptolskoj strani. A gdje bijahu mlinovi, bilo je i para i zato su stanovnici Gradeca loše gledali na svoje susjede. Što zbog mlinova, što zbog mnogih drugih povlastica koje je Kaptol, za razliku od Gradeca, imao.

„Pisani most“ bješe bo crveno obojadisan, a to je današnji Krvavi most. Kako se je vjerovalo obće do danas, to je već koncem XIII. vieka taj most prozvan bio krvavim i to sa sliedeće zgode. Za vrieme borbe Andrije III. sa anžuvinskom kućom o hrvatski i ugarski priestol upravljaše Medvedgradom i njegovom posadom kastelan Gardun. Taj, jer je zahtievao od Kaptola i gradjanah zagrebačkih obskrbu za svoju posadu, kad su mu jedni i drugi konačno odbili, saleti iznenada sa svojom posadom, kojoj su se pridružili i pobunjeni seljaci na Zagreb, te udari na Kaptol, oplieniv ga ljuto; kad je htio prieko Medvešćaka prodriet u gradsku obćinu, dočekaše ga ovdje naoružani građani. Na samom mostu bijaše najžešća bitka, te Gardun bude potučen, uhvaćen i kralju predan. Od te bitke, vele, da se i taj most prozvao krvavim.
Ali toga ne bismo mogli uztvrditi, pošto se on jošte u XV. vieku (1472. g.) naročito spominje samo pod imenom „Pisani most“.
Tečajem viekovah mnogo je krvavih borbah bilo na tom mostu, nu od koje mu je potekao današnji naziv, to nam nije točno poznato.“

Preuzeto sa http://hrvatskimitovi.com/hrvatske-regije/zagreb/grad-zagreb/donji-grad/krvavi-most/

Na slici Tkalčićeva ulica danas. Foto Karlo Kos8.2.2013.