Templari na području Dugog Sela

Templari na području Dugog Sela

Templari su na području Dugog Sela osnovali preceptorat. Na tom se području već nalazila nalazila tvrđava Božjakovina (castrum Bosyaco), uz koju je kasnije ban Matija Gereb dao sagraditi više gospodarskih zgrada. Potom je ovaj grad s tvrđavom dao ograditi palisadama sa četiri bastiona, a radi bolje obrane, bila su dvoja ulazna vrata, iznad kojih je dao izgraditi obrambene tornjeve.
Zemlju sv. Martina dobili su od kralja Andrije II nešto prije 1209. godine kao nadzornu postaju panonskih putova prema istoku i zapadu. Templari su posjedovali Božjakovinu preko 100 godina, a u tom vremenu su sagradili "domus Sancti Martini miliciae Templi”, odnosno “kuću Svetog Martina vojske Hrama" kojom je upravljao preceptor što je bila uobičajena praksa za sve njihove posjede. Danas se još uvijek ne može sa sigurnošću odrediti točna lokacija tog samostana

Postoji legenda da je kaštel Božjakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. Martina u Prozorju.
Ta glasina nije potvrđena, a niti istražena, no neki ljudi vjeruju da ti podzemni hodnici postoje, jer se u Božjakovini vide ostaci sprava za mučenje, kao i prazan prostor koji bi odgovarao ulazu. Pitanje je vremena kada će netko krenuti u istraživanje tih mogućih podzemnih tunela.

Postoji više legendi kako je Božjakovina dobila ime. Prva govori kako se jedan putnik zatekao u lokalnoj gostionici i kada je malo više popio, uzdahnuo je ''Oh bože, jako vino!''.
Druga legenda govori o tome kako je Božjakovina zapravo prije bila polje biljke po koju su mnogi ljudi iz raznih krajeva išli, a nazvali su je 'Božja kovina' jer je imala magična svojstva.
Treća legenda, ona najvjerojatnije istinita, smještava Templare (božjake) koji su na ovom mjestu imali svoje posjede.

Na slici viteški turnir "Templari na zemlji svetog Martina" u Dugom Selu21.2.2013.