Dvorac grofova Drašković

Dvorac grofova Drašković

Najpoznatiji park i dvorac u Dugom Selu pripada grofovima Draškovićima. Danas je na mjestu dvorca ostala jedna kula i zdenac, dok je ostatak u ruševnom stanju.

Park, to jest perivoj, upotpunjavao je imanje Draškovića bogatom vegetacijom. Danas se u njemu nalazi spomenik palim antifašističkim borcima.

Godine 1965. perivoj je proglašen spomenikom parkovne arhitekture. Mamutovac (divovska sekvoja), predstavnik najvećih, najstarijih i najtežih živućih organizama na svijetu, nalazi se upravo u tom perivoju.
Perivoj Marije Jurić Zagorke je smješten iznad centra grada. Danas se u njemu nalazi dječji vrtić, a na rubu i ambulanta Dugog Sela.

Ostali dvorci van Dugog Sela nalaze se u Štakorovcu, Božjakovini i Brckovljanima.

Na slici je zdenac, uz kulu jedini ostatak nekadašnjeg dvorca grofova Drašković.22.2.2013.