Močvara

Močvara

Južno od pruge nekada davno bila je močvara. Njezina ostavština ogleda se u par jezera od kojih su neka divlja, a neka uređena i poribljena. Ona istočno od ceste su uređena, a ono jedno zapadno je zaraslo u travu i šaš. No, obe strane imaju svoje stanovnike. Svaka strana po jednu obitelj labudova.
Na tom području davne 1917. godine nastaju ciglana i pilana. Okolni ribnjaci i šume u kojima se lovi zamjenjuju močvarno tlo, a godinama kasnije na mjestu ciglane nastaju gore spomenuta jezera. Iako im je službeni naziv Jezera Ciglana, stanovnici Dugog Sela to područje zovu Bajer.

Na slici Bajer ljeti.23.2.2013.