O šišmišima

O šišmišima

Veternicu naseljava čak 14 zaštićenih vrsta šišmiša. Šišmiši (Chiroptera) su jedini sisavci koji mogu aktivno letjeti.

Na svijetu je do danas zabilježeno više od 1000 vrsta šišmiša. Dijelimo ih na dvije velike skupine: veliki šišmiši – Megachiroptera i mali šišmiši – Microchiroptera. U Hrvatskoj su zabilježene gotovo sve vrste šišmiša rasprostranjene u Europi, njih nešto više od tridesetak, a pripadaju skupini Microchiroptera. Svi su šišmiši u Hrvatskoj zaštićeni Zakonom.

Mogu živjeti u špiljama (samo u špilji Veternici je nađeno 14 vrsta!), kamenolomima, napuštenim rudnicima, dupljama drveća, te u potkrovljima kuća. Spomenut ćemo samo neke vrste, npr. veliki potkovnjak ( Rhinolophus ferrumequinum ), južni potkovnjak ( Rhinolophus euryale ), patuljasti šišmiš ( Pipistrellus pipistrellus ), šumski šišmiš ( Pipistrellus nathusii ), dugouhi šišmiš ( Plecotus auritus ), dugokrili pršnjak ( Miniopterus schreibersi ), veliki šišmiš ( Myotis myotis ), te širokouhi mračnjak ( Barbastella barbastellus ) koji je u Hrvatskoj osim na Medvednici nađen još samo u Gorskom kotaru. Svi šišmiši tijekom zime spavaju zimski san (hibernacija) pri čemu se zavuku na neko mirno mjesto stabilne temperature i vlage. Neki zimuju u kolonijama, kao npr, veliki potkovnjak u špilji Veternici, a neki pojedinačno. Rani večernjak ( Nyctalus noctula ), ljeti se zadržava u dupljama drveća, a zimu voli prespavati negdje u gradu. Naime, kolonije ovog šišmiša vole se zavući u prostore za rolete ili u prostore između betonskih obloga novih višekatnih zgrada. Šišmiši su izuzetno korisne životinje jer se hrane kukcima, od kojih su mnogi štetnici na bilju. Za primjer je i podatak da jedan šišmiš u jednoj noći može pojesti do 600 komaraca!

Preuzeto sa http://www.pp-medvednica.hr/Medvednica_hr/Sismisi.htm

Na slici skupina šišmiša iz Veternice. Foto Zoološki vrt Zagreb19.3.2013.