Črna škola

Črna škola

A da nisu vještice bile jedine koje su znale „coprati“, to jest magijom se baviti, govori i ovaj zapis Ljiljane Marks:
„Dečki su išli tu u črnu školu, tu na Kaptol, da postanu svećenici. I tamo su učili kako se dela tuča, pa kad se dva svećenika posvade, onda delaju jedan drugom tuču da poništiju plodove. Ali črnoškolci znadu i tuču odvratiti. Uzmeju lavor pun vode i sakrament i moliju Boga da tuča više ne pada. Sakrament okreneju koso i stojiju u vodi sa bosom nogom. I to u crkvi delaju.“

Preuzeto sa http://hrvatskimitovi.com/hrvatske-regije/zagreb/grad-zagreb/gornji-grad/crnoskolci/

Na slici kaptol noću, preuzeto sa http://www.destinacije.com/datum_nav.asp?lang=slo&pg=1&datum=01.07.2005.&cp=23&s=Next25.3.2013.