Lav, janje i bog Pan

Lav, janje i bog Pan

Drugog lava, ovaj put u društvu janjeta i boga Pana, nalazimo za ulazu u zgradu Glavnog kolodvora.

"Mlada žena s janjetom na postamentu, ispod kojega se sakriva Bog Pan, koji se još naziva i šumskim čovjekom, a ovdje je u funkciji simbola prirode te izobilja koje ona daje. To što Pan tj. priroda nosi na sebi prikaz žene s janjetom, upućuje na to da se taj prikaz odnosi na alegoriju tj. priču utemeljenu na stvarnu situaciju u prirodi. Janje je još od vremena svitanja čovječanstva bilo simbolom buđenja sunca nakon zime. Oduvijek su ljudi slavili to vrijeme nade kada priroda buja i raste osiguravajući izobilje, hranu - život. Astrološki gledano: rađanje mladog sunca 21. 3. ozačava početak vladavine ovna. Ta regeneracija sunca poslije zime ili smrti i u kršćanskoj se tradiciji slavi Uskrsom, pobjedom Isusa Krista nad smrti i silama mraka. Međutim, onaj o kojem se tu u stvari radi, onaj o kojemu je ta istinita priča zaista ispričana, sakriva se na samom vrhu gornje slike. Lavlja glava odozgo nadzire skulpturu, a lav oduvijek nedvosmisleno simbolizira sunce."

Tekst i fotografija preuzeti sa http://prikrivenisimboli.blogspot.com/2013/01/misticne-poruke-na-zagrebackim-fasadama.html2.4.2013.