Melusina

Melusina

Nisu životinje jedine koje nas gledaju s visoka za zidova zgrada kraj kojih prolazimo. Ima tu svakojakih bića… Jedna od njih je i Melusina, dvorepa sirena, koja s fasade zgrade Glavnog kolodvora šutke prati one koji putuju vlakom.

„Osim što Melusina ima još neistražene korjene u germanskim i keltskim mitovima i folkloru, ona u njima simbolizira ženski duh svježe vode u svetim izvorima i rijekama. Kao heraldički lik zastupljena je u grbovima njemačkih pokrajna, a prisutna je i na grbu Varšave kao duh rijeke Visle.

U alkemiji ovaj mitološki lik vezan je uz prosvjetljenje, a za razliku od sirena Melusine ima dva repa koja simboliziraju dualnu prirodu univerzuma, jedinstvo zemlje i vode, tijela i duše. Možda je najupečatljivije tumačenje ovog bića ono koje ju tumači simbolom sveprožimajućeg "anima mundi", a meni osobno najviše je leglo tumačenje Melusine koje ju opisuje kao zavodljivu sirenu čiji zov neodoljivo zavodi i privlači filozofe.“

Tekst i fotografija preuzeti sa http://prikrivenisimboli.blogspot.com/2013/01/misticne-poruke-na-zagrebackim-fasadama.html3.4.2013.