Palača Dverce

Palača Dverce

Na Katarinskom trgu nalazi se jedna od najpopularnijih zgrada na zagrebačkom Gornjem gradu. Palača Dverce leži na povijesno zanimljivoj lokaciji - na samom gradskom bedemu.

Naziv je dobila po malim gradskim vratima koja su od polovine 13. stoljeća do 1813. stajala uz nju. Gradska vrata Dverce srušena su 1813. zbog uređenja Južne promenade, današnjega Strossmayerova Šetališta. Posljednji vlasnik ovog raskošnog zdanja bila je jedinica baruna Vranyczanyja, kontesa Klotilda Buratti koja je palaču ostavila u naslijeđe gradu Zagrebu.

„Uz lijepu, samosvojnu kontesu vezane su i brojne priče, ispričane nakon njene smrti. Najpoznatija je o tome kako je u zreloj životnoj dobi, prigodom pregradnje, dala ugraditi tajno stubište kojim je mimo glavnog portala i radoznalih očiju gornjogradskih purgera primala odabranike svoga srca direktno s Južne promenade.

Zanimljivo je da ti tajni ulazi nisu pro nađeni prigodom sveobuhvatne adaptacije 1983., pa zaključujemo da legendama ipak ne treba uvijek vjerovati.“

Preuzeto sa http://www.zagrebmojgrad.hr/site/mercury/20120314-zgmg-37-pdf-08b1.pdf

Na slici unutrašnjost palače Dverce. Preuzeto sa http://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=28602910.4.2013.