Groblje podno Dolca

Groblje podno Dolca

„Grobnica ispod nekadašnjeg groblja je srušena tijekom gradnje tržnice Dolac“, stoji uz ovu sliku uz datum: godina 1928.

„Župna crkva Sv. Marije ima dva pročelja: jedno na zapadnoj (Tkalčićeva ulica), i drugo na istočnoj strani (tržnica Dolac). Ulazilo se u nju sa sjeverne i istočne strane. Sjeverni ulaz je zazidan 1817., a u vrijeme župnika Baričevića otvoren je 1794. zapadni ulaz sa stubama do potoka Medveščaka (ulica Potok). Neorenesansno pročelje, s kipom Majke Božje i malog Isusa, uređeno je 1886. godine, no do današnjeg dana uglavnom je u uporabi manji ulaz na istočnoj strani.

Već u vrijeme Cistercita spominje se groblje uz južnu stranu crkve Sv. Marije. Kada je 1639. na sjevernoj strani crkve izgorio stari cistercitski samostan, to groblje je premješteno s južne na sjevernu stranu crkve (današnja lokacija zgrade ribarnice). U groblje se ulazilo kroz dvokrilna vrata na istočnom zidu groblja (današnji ulaz u ribarnicu).

Groblje sa sjeverne strane crkve je zbog blizine novoizgrađenih kuća zatvoreno između 1754. i 1779., ali ispod njega je potom izgrađena velika grobnica! Umrle župljane počeli su pokapati i na groblju kod Petrove crkve u Vlaškoj ulici, i na groblju koje je bilo uz kapelicu Sv. Tome na kraju Nove Vesi.

Kroz ulaz u tu novu vanjsku crkvenu grobnicu se ulazilo i u šest grobnica pod samom crkvom u kojima još i danas počivaju kosti Petronile Zrinske (+1699.), kćeri bana Petra Zrinskoga, te poznatog venecijanskog kipara Franje Robba (+1757.). Zadnji ukop u ove grobnice bio je 1817. godine."

Preuzeto sa http://www.hkv.hr/reportae/lj-krinjar/11139-groblje-na-najveoj-zagrebakoj-trnici-22.html12.4.2013.