Orsia

Orsia

"I sada je sve to u opasnost dovela žena koja se kretala Trgom, odjevena u pletenu crnu haljinicu koja je više otkrivala nego prekrivala, crne kose spletene u pletenicu koja je samo donekle skrivala izdajničke pramenove. Njišući kukovima u hodu, privlačeći tako poglede svih muškaraca pored kojih je prolazila, približavala se spomeniku, srebrnih očiju skrivenih iza tamnih naočala, isključena od svijeta smrtnika slušalicama mp3-plejera."

Foto Damir Podhraški16.5.2013.