Pčelinji ples u Marsonicu broj 7

Pčelinji ples u Marsonicu broj 7

Izabrane su priče za Marsonic 7 čija će se promocija održati 06.06.2015. u Slavonskom Brodu u sklopu međunarodne SF konvencije Marsonikon 2015. Tema konvencije, a samim time i zbirke priča je Roboti i Robotika.

Autor naslovne novele Prozori suterena ovaj put je Ivan Lutz.

Zaprimljeno je 49 priča od kojih je 17 ušlo u zbirku.

 

1 Fran Martić - Plavi planet
2 Ana Jevtić - Presvlačenje
3 Lea Luna - Dar
4 Krešimir Mihaljević - Produkt 18
5 Miloš Petrik - Miris Lignji u Borovom Lugu
6 Mira Satarić - Saborci
7 Radoslav Slavnić - Kozadelavita
8 Tomislav Tomašević - Egzekutor
9 Marko Lubar - Crni Drum
10 Vladimira Becić - Pčelinji ples
11 Jurica Ranj - Dio koji nedostaje
12 Teo Kos - Rukotvorina
13 Maja Orešković - Robiografija
14 Jelena Crnjaković - Stapanje
15 Ratko Martinović - Yebot-e
16 Gordan Sundać - R221
17 Vanja Spirin - Zdeslav i Mislav9.5.2015.