"Savršeno oružje za ubojstvo" u novom Libartes-u

"Savršeno oružje za ubojstvo" u novom Libartes-u

Kratka priča "Savršeno oružje za ubojstvo" objavljena je u elektronskom časopisu Libartes.

Elektronski časopis Libartes djelo je kulturnih entuzijasta, umjetnika i teoretičara umjetnosti i književnosti. Časopis Libartes izlazi tromjesečno i bavi se različitim granama umjetnosti - književnošću, muzikom, filmom, likovnim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Tekstove piše grupa stalnih suradnika, ali svoje radove objavljuju i mnogi drugi, afirmirani i neafirmirani pisci, slikari, fotografi.

Objavljena se priča može pročitati na linku http://libartes.com/2014/oktobar/proza/vladimira-becic.php25.10.2014.